Wijkcoöperatie in oprichting

Regiegroep Duurzaam Craneveer bij elkaar, over de oprichting van een nieuwe Wijkcoöperatie

Duurzaam Craneveer is vooralsnog een initiatief van (momenteel) zes enthusiastelingen. Daaromheen een aantal mensen die ook van wanten weten.

Omdat we intussen Wijk van de Toekomst zijn, én omdat de kans bestaat dat we een zonneveld op gaan bouwen bij het Nederlands Openluchtmuseum wordt het tijd om ons te gaan organiseren. Daartoe hebben we met steun van de CooperatieExperts (met middelen van NL Oost) begin april de eerste stappen gezet. En dan gaat het opeens snel.

We voorzien dat we binnen enkele weken een wijkcoöperatie hebben opgericht.

Zon op NOM

Het zonnepark bij het Nederlands Openluchtmuseum lijkt haalbaar, maar we weten het nog niet zeker.

Zoals al eerder in ons wijkblad de Craneveer gemeld: de Gemeente én het Openluchtmuseum staan positief tegenover ons plan. Technisch hebben we het plan ook met Liander doorgesproken, en daar zijn geen grote uitdagingen te verwachten.De grote onzekerheid betreft de kosten: is het haalbaar om voor maximaal zo’n €300 per zonnepaneel de hele installatie neer te zetten?

Op dit moment doen we een marktconsultatie, waarbij we verschillende aanbieders van zonneparken vragen naar een kostenopgave. Dat is de eerste stap. Tot nu toe hebben we de berekeningen op de achterkant van een bierviltje gemaakt. Met de informatie van deze ondernemers in de hand krijgen we hopelijk inzicht of het hele plan ook maar een beetje haalbaar is.

We houden je op de hoogte!

Wijk van de Toekomst

Alhoewel we het in februari al officieus wisten: in maart werd duidelijk dat we nu ook officieel groen licht hebben van de Provincie Gelderland om als Wijk van de Toekomst te starten met het ontwikkelen van een warmtetransitieplan voor de wijk. Wat betekent dit?

BInnen afzienbare tijd (zo’n 10-20 jaar) zullen we als wijk van het aardgas moeten. Samen met de wijk willen we de aardgasloze opties onderzoeken die technisch, financieel en sociaal uitvoerbaar zijn. Onze intentie is om die gezamenlijk ontwikkelde opties, met alle overwegingen, en indien we daar met elkaar uitkomen een voorkeur vanuit de wijk, voor te leggen aan de gemeente, in 2021. Daar hoort dan ook een tijdpad bij (NB: dat we nu Wijk van de Toekomst zijn, betekent niet dat we vanzelfsprekend ook de eerste zullen zijn die van het aardgas moeten)

Ontmoet en laat je informeren bij de Buurtfabriek

De Buurtfabriek zal zodra die opengaat onder andere ruimte bieden aan een plek waar we de verschillende mogelijkheden zullen presenteren om in de warmte- en energiebehoefte te voorzien. Daar zul je ook vragen kwijt kunnen.

Bijeenkomsten, keukentafelgesprekken

Informeer jezelf, en praat mee! We zullen rond de zomervakantie een bijeenkomst organiseren over de opgave die we als wijk hebben, en met elkaar in gesprek gaan. De intentie is om rond die tijd ook te starten met keukentafelgesprekken. Allemaal mogelijkheden om jezelf te informeren, en erachter te komen wat het voor jou betekent, en wanneer je ermee aan de gang kan.