Samen naar energieneutraal

Bijeenkomst enquêteresultaten

Eind 2019 en begin 2020 hebben we een vragenlijst uitgezet over energiebesparing en verduurzaming in onze wijk. Meer dan 400 mensen hebben de enquête al ingevuld. Graag nodigen we...

Read more

1 2 3 16
Top