CV inregelen: hoe doe je dat?

Een paar maanden geleden schreven we over het inregelen van je CV. Wist jij dat je daarmee je energieverbruik al snel 10 procent omlaag kunt brengen? Intussen hebben we verder onderzoek gedaan, en er is weinig aanbod op dit vlak. De meeste installateurs weten nauwelijks waar je het over hebt, of beginnen er niet aan.

Als werkgroep Duurzaam Craneveer hebben wij niet de mogelijkheid om dit zelf ter hand te nemen. Maar wij willen graag wijkbewoners faciliteren die dit willen organiseren. Je hebt de volgende opties:

  • Vraag je buren om samen Joep of Sunna Energie (zie onder) uit te nodigen wanneer je minimaal een drie-tal huizen hebt, liever vier of meer. Gebruik de hashtag ‘#CVtuning’ op NextDoor.
  • Maak je kenbaar aan ons, dat je (mag ook met z’n tweeën) als centraal aanspreekpunt wilt fungeren voor CV tuning in de wijk. Dan ondersteunen we je met een mooie pagina op deze website, een inschrijfformulier, etc.

Neem contact op met David Berg voor meer informatie.

Wat we intussen weten over CV inregelen

  • Sunna energie uit Duiven is een adviesbureau dat langs kan komen om je installatie te bekijken en een advies te geven over wat mogelijk is. Een Sunna adviseur was aanwezig op onze wijkbijeenkomst in november.
  • Joep CV TUning uit Nijmegen is het enige bedrijf dat alles levert: onderzoek van een uurtje, én indien mogelijik en wenselijk het volledig inregelen van je installatie.
  • Je kan zelf aan de slag, maar dit vergt handigheid, inzicht in CV-installaties, waterdruk, geduld, de goede apparatuur én zorgvuldig werken. Op deze websites vind je meer informatie:
  • Sommige installateurs kennen het principe wel, maar vinden het te tijdrovend. In de huidige markt lijkt dit voor hen géén rendabele business
CV inregelen: één stap is het waterzijdig inregelen van je CV installatie. Dat levert winst én meer comfort

CV inregelen: één stap is het waterzijdig inregelen van je CV installatie. Dat levert winst én meer comfort

Sunna Energie

Sunna Energie biedt een verwarmingscheck. Onder andere wordt gekeken naar: rookgasverliezen, warmteverlies door behuizing ketel, ventilatorverlies, hoog rendement benutting van de ketel, ketel regeling, warmwater voorziening, waterzijdig inregelen, circulatiepomp, leiding isolatie, thermostaatregeling van de radiatoren, benutting van zonne-energie.

Sunna Energie levert je voor €120 een gedetailleerd rapport:

  • eventuele tekortkomingen
  • advies voor optimalisering van de verwarmingsinstallatie
  • een installateur kan op basis daarvan een offerte opstellen
  • je bepaalt zelf wat je wilt laten uitvoeren door je eigen installateur.

NB: De check is beschikbaar wanneer voldoende belangstelling bestaat

Joep CV Tuning uit Nijmegen

Het aanbod van Joep CV Tuning bestaat uit een kort bezoek, waarbij hij de CV installatie onderzoekt. Op basis van dit eerste bezoek krijg je een advies en eventueel offerte voor het uitvoeren van een CV tuning.

De ondezoekslosten (orde grootte €50) worden van de kosten afgetrokken zodra je Joep vraagt om de CV-tuning uit te voeren. Dus je bent op zijn hoogst de onderzoekskosten kwijt. Hoe meer radiatoren je hebt in je huis, en hoe complexer je installatie, hoe meer tijd Joep kwijt zal zijn. Hij kan ongeveer 2 à 3 grotere huizen en 3 à 4 kleinere huizen doen op een dag.

NB: Hij is veelgevraagd in de regio en het is voor hem niet interessant om voor één woning naar Arnhem te komen. Wel wil hij komen als er een paar huizen (niet te ver uit elkaar) tegelijk bekeken kunnen worden.