Hoe zit dat: EPC, blowerdoortest en thermografische scan?

Deze weken voert aannemer Peter van der Kleij in onze opdracht, en samen met vijf woningbezitters in de wijk, de eerste blowerdoortest/thermografische scans uit. In één reactie op NextDoor noemde een bewoner de EPC test. Wat is dat, en wat kan je ermee?

EPC – Energie Prestatie Coëfficient

Een EPC-berekening (energieprestatie coëfficiënt) is de officiële, theoretische berekening om het energieverbruik van een nieuw te bouwen woning in te schatten. De EPC eis is in de loop van de jaren verlaagd, nu 0,4. Nieuwbouwhuizen uit 2015 in de wijk hebben kennelijk een EPC van 0,28 (dus beter dan de norm voor 2018.

Meer informatie

Een uitleg over de EPC, en wat een gespecialiseerd bureau daarmee doet lees je hier. En de officiele site van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft ook een informatieve pagina.

Kanttekeningen bij de EPC

Vanuit de duurzaam-hoek is er kritiek op de EPC-berekening omdat deze installatietechnische maatregelen bevoordeelt boven beter isoleren en luchtdichter bouwen.

Daarom wordt deze per 1-1-2020 vervangen door de BENG-eis (bijna energieneutraal gebouw), waarbij de eis wordt om het (primair) energieverbruik onder de 25 kwh/m2/ jaar te krijgen met minimaal 50% uit hernieuwbare energie.

Meer informatie

Ook hier heeft de RVO een uitgebreide informatiepagina.

Verder is de EPC-berekening een theoretische eis, in te leveren met de aanvraag van de bouwvergunning. Of dit ook daadwerkelijk is wat er gebouwd is en of de beoogde energetische kwaliteit gehaald wordt, wordt bijna nooit gecontroleerd.

Blowerdoortest in combinatie met thermografische test

Met de blowerdoortest i.c.m. thermografie kan je tijdens de (nieuw-)bouw en bij oplevering controleren of de isolatie goed is aangebracht en of de gestelde luchtdichtheid gehaald wordt. Bij nieuwbouw zijn deze testen dus een kwaliteitscontrole.

Bij Duurzaam Craneveer gebruiken we deze testen om de verbeterpunten van de woning inzichtelijk te maken. De rapporten leveren ook advies over welke maatregelen zinvol zijn.