Samen naar energieneutraal

Thermografische scan en blowerdoortest

In de winter van 2018 zijn enkele huizen doorgemeten in de wijk. En dat gebeurde grondig, op zo’n manier dat het voor de woningeigenaar inzicht geeft in de warmtehuishouding van het huis, én welke maatregelen eventueel genomen kunnen worden om ongewenst warmteverlies te voorkomen.

De test bestaat uit drie delen: er wordt een warmtebeeld gemaakt (thermografische scan), binnen en buiten met een camera die temperatuur in beeld brengt. De blowerdoortest meet de luchtdichtheid van je huis, en de rooktest laat zien waar lekken zitten waar je ze mogelijk niet wilt, of had verwacht.

Warmtebeeld

Thermografisch beeld, zichtbaar is de koudepluim boven het gipswerk

Zelfde situatie, maar nu met zichtbaar licht, plafond uitbouw uit 2007

Een warmtecamera maakt foto’s van het infrarood licht. Warme plekken worden weergegeven als rood, hoe koeler een plek is, hoe blauwer en donkerder het beeld zal zijn.Hierboven een voorbeeld waarbij je hoe in de nieuwbouw (2007) er een fout is gemaakt bij de knik in de buitenmuur: er stroomt koude lucht naar binnen boven het gipsen plafond, en onder de 15cm dikke isolatie. De rooktest (geen duidelijke foto’s van) gaf doorslag: er lekte duidelijk rook naar buiten bij die knik.

Voor de leek is het vaak lastig oordelen wat er aan de hand is. Een goede aannemer, met bouwtechnische kennis en ervaring, kan duiden wat het probleem zou kunnen zijn en wat er eventueel aan te doen is.

Blowerdoortest

Ventilator met luchtdruksensoren, aangestuurd door de laptop

De luchtdichtheid van je huis zegt iets over hoe ‘lek’ je huis is: met deze test wordt gemeten hoeveel uur het kost om de volledige luchtinhoud van je huis te vervangen door lucht van buiten (door ongecontroleerde ventilatie).

De expert die de meting uitvoert zal alle ramen en deuren sluiten, behalve de voor- of achterdeur waarin een grote, door de computer gestuurde ventilator geplaatst wordt. Ook alle ventilatiegaten worden afgeplakt. Vervolgens wordt het huis op overdruk gebracht én op onderdruk, waarbij steeds gekeken wordt hoeveel energie het kost om die over- en onderdruk in stand te houden.

De computer rekent vervolgens uit wat de luchtdichtheid van het huis is. Dit is een belangrijke waarde die, in combinatie met gegevens van de overige metingen, handvatten biedt voor te nemen maatregelen in het huis.

De rooktest

Rook lekt naar buiten door een nieuwe buitendeur: de tochtstrip heeft geen effect bij zo’n deur met reliëf. Intussen hebben we dit gefixt door het bovenste randje van de ‘schroten’ te vervangen door een latje, waardoor de tochstrip goed aansluit.

Met het huis op overdruk, en het rookmachientje bij een lichtpunt in de woonkamer, komt de rook aan de bovenkant van de spouwmuur het huis uit. Zelfs bij de buren (geschakeld via de garage) ontsnapt rook bovenuit de spouw.

Tegelijkertijd met de blowerdoortest zal de expert met een kleine rookmachine (theaterrook, volledig onschadelijk) onderzoeken waar belangrijke luchtlekkages zitten. De ervaring leert dat hier vaak onverwachte lekkages zichtbaar worden, ook bij nieuwbouw.

Rapportage

Het resultaat van de verschillende metingen ontvang je enige tijd na het onderzoek. Dit rapport omvat een uitgebreide beschrijving van de thermografische kenmerken van je huis, én adviezen over te nemen maatregelen.Een voorbeeld van zo’n rapport kan je in een eerder artikel hier op de site vinden.

Top