De Teller op Nul aan de Obrechtstraat – Aflevering 1

Veel vierkante meters op het zuiden: isolatie levert comfortwinst (foto: Google Streetview)

Tijdens de informatieve avond op 16 maart 2017 van de werkgroep Duurzaam Craneveer werden een aantal subwerkgroepen geformeerd. Ik heb mij aangesloten bij de werkgroep: NUL OP DE METER. Met groot genoegen heb ik deel genomen aan de bijeenkomsten bij David Berg (in de Mozartstraat), Patrick Hofstede (in de Obrechtstraat) en Michel Rauwers (in het intussen gerenoveerde pand in de Lisztstraat). Met veel belangstelling een ochtendcursus gevolgd in het PLUS huis, waar Nicolaas van Everdingen woont en werkt.

Eerste stap: isolatie

Langzamerhand heb ik zicht gekregen op de mogelijkheden en onmogelijkheden in mijn situatie (Obrechtstraat 10) met betrekking tot de zeer optimistische doelstelling van onze energieclub: NUL OP DE TELLER. In de werkgroep is al het een en ander de revue gepasseerd. Voor mij is duidelijk geworden dat het meest zinvolle in eerste instantie is veel aandacht te besteden aan de isolatie van de woning (onder behoud van de comfort) en zo nauwkeurig mogelijk omgaan met de beschikbare energie (ook weer onder behoud van comfort). Andere vormen van energievoorziening (zoals zonnepanelen, warmtepomp etc.) blijf ik met grote belangstelling volgen.

Jaren dertig huis met oorlogsschade

Ons huis zoals veel huizen op Alteveer is uit de jaren dertig en had een grote kiergevoeligheid waardoor de warmte weglekte. We zijn begonnen (eind jaren zestig) op de vliering en de zolder het dakbeschot te isoleren met glaswoldeken van 6 cm en af te werken met gipsplaat. In de jaren tachtig hebben we de benedenverdieping voorzien van dubbelglas in kunststof. Eind jaren tachtig hebben we de tweede verdieping voorzien van dubbelglas. Dat dubbel glas is geplaatst in de sponning, waardoor vijf openslaande ramen op deze verdieping kwamen te vervallen. Bij de renovatie van de benedenverdieping in 2000, waarbij ook de vloer vrij gemaakt werd, hebben we over het hoofd gezien dat toen ook de kruipruimte onder de vloer eenvoudig geïsoleerd had kunnen worden. Helaas toen niet gebeurd.

In de jaren tachtig is ook spouwisolatie aan de orde geweest. Afgeraden door bouwkundigen en architecten. Het toen gebruikte materiaal voldeed niet en gaf kans op vochtdoorslag op de binnenmuur. Ook de mogelijke vervuiling van de spouw geeft bij isoleren kans op vochtdoorslag op de binnenmuur.

Keuze: HR++ parels in de spouwmuur

Intussen is het materiaal en de wijze waarop dat in de spouwmuur wordt gebracht sterk veranderd. Onder druk van 2 bar en met gelijktijdige toevoeging van een elastische lijm worden HR++ isoparels, ovaal van vorm en grijs van kleur in de spouwmuur gespoten. Daarvoor worden op afstanden van 50 cm bij 50 cm op de kruising van een verticale en horizontale voeg gaten van 16 mm in de buitenmuur geboord, van onder naar boven. Voor bestaande spouwmuur op dit moment een ideale vorm van spouwmuurisolatie.

Offertes: appels en peren vergelijkbaar maken

Vanwege die technologische vooruitgang, leek mij de meest voor de hand liggende stap in het stappenplan: NUL OP DE METER de spouw te laten isoleren. Via een website op internet heb ik met een aantal bedrijven een afspraak gemaakt voor een offerte. Dit heeft geresulteerd in vijf offertes. Aangezien de offertes qua berekening verschilden (een aantal gaven meteen een prijs inclusief btw, anderen vermelden de btw apart maar niet gespecificeerd naar 6% respectievelijk naar 21%) heb ik met wat rekenwerk de onderdelen qua prijs vergelijkbaar gemaakt. Bij iedereen heb ik aan de hand van een foto van ons huis met oorlogsschade specifiek aandacht gevraagd voor mogelijke spouwvervuiling. Dit is het resultaat:

Zoals uit de tabel blijkt is de mogelijke vervuiling van de spouwmuur een extra kostenfactor.  Op advies van de werkgroep heb ik over de mogelijke vervuiling toelichting gevraagd aan Chris Zuurhout van de Stichting ENERGIE ADVIES, die voor Maatwerk Isolatie uit Zwolle de offerte heeft opgesteld. Hij verwachtte nauwelijks problemen maar zou adviseren er nog een speciaal op te letten door ter plekke enkele stenen uit de muur te halen.

Uitvoering

Op 12 juli 2017 heeft Maatwerk Isolatie het werk uitgevoerd. Na een steen verwijderd te hebben bleek er nauwelijks (twee brokjes steen, de spouwmuur is slechts 6 cm breed) vervuiling in de spouw te zitten. We hadden na het werk een opmerking over de wat onzorgvuldige wijze waarop de bestaande tochtspleten waren dichtgemaakt. Dat is enige dagen later keurig hersteld.

Voorlopige ervaringen

We zijn intussen een half jaartje verder en we hebben een paar natte en koude maanden achter de rug. Ik heb het gevoel dat het minder vochtig is in huis. Een gevoel is echter geen goed instrument. Partner Annie ervaart vooralsnog geen verandering. Dus de stand is 1 tegen 1.

Een “negatief” effect van de isolatie is bijvoorbeeld dat de warmte (temperatuur 20 graden) sneller bereikt wordt waardoor de gasketel uitvalt en de radiatoren geen warmte meer afgeven en het dus weer “gevoelsmatig”  kouder aanvoelt in huis.

Zodra we ons jaaroverzicht weer hebben zal moeten blijken of ons gasverbruik significant verminderd is.

Jan Oomen