Samen naar energieneutraal

Interesseformulier voor deelname in een collectief zonnecarport met de buurtcoöperatie i.o.

Fijn dat je wilt meewerken om gezamenlijk het Zonnecarport Openluchtmuseum te realiseren. Indien je interesse hebt en overweegt deel te nemen, dan kan je hieronder jouw gegevens invullen. Dit verplicht niet tot definitieve afname van het aantal opgegeven certificaten. Wel krijg je voorrang bij de definitieve uitgifte van de certificaten.

Inschrijven

Er zijn voor dit project in totaal maximaal ongeveer 4.000 zonnepanelen beschikbaar voor een nog nader te bepalen bedrag (zie de ruwe inschatting hier). Indien er voor meer zonnepanelen, oftewel certificaten, wordt ingeschreven dan er beschikbaar zijn, zal de coöperatie deze verdelen op volgorde van (voor)inschrijving.

Voor hoeveel panelen/certificaten kan ik maximaal voorinschrijven?

Voor een gemiddeld huishouden zijn 10 tot 15 zonnepanelen voldoende (13 zonnepanelen komt ongeveer overeen met een opbrengst van 3500 kWh). Niets staat je in de weg om meer panelen te kopen dan je echt nodig hebt. Maar als je meer zonnepanelen of certificaten afneemt dan je stroom verbruikt, ontvang je over het meerdere géén fiscaal voordeel.

Voor alle duidelijkheid: één certificaat komt overeen met één zonnepaneel.

Je kan het project ‘Zon op NOM ’ ook ondersteunen met een donatie.

NB: dit formulier wordt ons ter beschikking gesteld door de Rijn IJssel Energiecooperatie.

Vragen?

Indien je vragen hebt over dit project, kan je ons contactformulier gebruiken

Top