Bijeenkomst enquêteresultaten

Eind 2019 en begin 2020 hebben we een vragenlijst uitgezet over energiebesparing en verduurzaming in onze wijk. Meer dan 400 mensen hebben de enquête al ingevuld. Graag nodigen we jullie uit om in februari met ons verder te praten over de resultaten en de aanpak voor het komende jaar.

LET OP: aangepaste starttijd

Wanneer: 20 februari. De zaal is open om 19.00. We beginnen om 19.30.
Waar: de Buurtfabriek

De enquête kan nog steeds ingevuld worden:

Naar de enquête

In gesprek met elkaar over de transitie

De gemeente heeft de werkgroep Duurzaam Craneveer gevraagd om buurtbewoners en bedrijven te betrekken bij een gesprek over aardgasvrij wonen. Wij zijn daarmee een Wijk van de Toekomst.

Verslag vanuit de wijk; besluitvorming door de gemeente

We schrijven onze ervaringen met de gesprekken met bewoners en bedrijven op. We benoemen de belangrijkste vraagpunten en doen voorstellen voor communicatievormen en oplossingen voor bewoners. Daarnaast geven we een indruk van de technische mogelijkheden en knelpunten in onze wijk voor aardgasvrij. De resultaten van dit proces worden vastgelegd in een verslag wat de gemeente gebruikt voor de gemeentelijke warmtevisie.