Ranglijst groene energieleveranciers (update)

In november is de update van het jaarlijks onderzoek van de Milieu Centraal, de Consumentenbond en andere organisaties gepubliceerd.

Het is helder hoe de markt zich ontwikkelt: meer aanbieders die een 8 of hoger scoren (zie hier het overzicht van 2017 en het overzicht van 2018, en zoek de verschillen). De middenmoot wordt kleiner, het aantal echt groene bedrijven neemt toe: van vorige jaren zeven die hoger scoren dan een 8, tot dit jaar 11 bedrijven die dat mooie cijfer halen.

Het hele rapport is hier te downloaden.