Transitieplan voor onze wijk

In 2021 moet iedere wijk in Nederland een plan hebben hoe en wanneer de aardgaslevering wordt omgezet in iets anders. Dit noemen we het transitieplan.

Het transitieplan benoemt de keuzes en beschrijft de meest haalbare oplossingen. Niet alleen financieel haalbaar maar ook gericht op comfort in huis en bijvoorbeeld keuzevrijheid van ons als energiegebruikers.

In overleg met de gemeente hebben wij het voor elkaar gekregen dat we dat plan zelf mogen maken. Natuurlijk samen met de gemeente, Liander, de grote bedrijven (Rijnstate, OLM, Burgers Zoo en anderen) om ons heen. Door dit initiatief kunnen wij zelf als wijk aangeven wat we zouden willen en invloed uitoefenen op de resultaten.

Samen aan het werk

Daarvoor gaan we het komende jaar ons huiswerk doen. Uitzoeken wat er kan, wat dat kost en vervolgens met elkaar overleggen wat we dan willen. Niet alleen in ons eigen huis maar ook voor de hele buurt.

We zijn dan ook op zoek naar actieve meedenkers die bijvoorbeeld een keer per maand reageren op vragen of stellingen of die hun kennis kunnen inbrengen bij de verkenning. Dat willen we doen tijdens bijeenkomsten, maar ook online, in je eigen tijd. Wil je meedenken? Meld je dan aan via het contactformulier, of stuur een e-mail.

Wijk van de Toekomst

De provincie Gelderland en gemeente Arnhem ondersteunen onze wijk vanuit het programma Wijken van de Toekomst. Op de website van dit programma vind je meer informatie.

Ontwikkelingen

Komende tijd gaan we veel informatie verzamelen, de mogelijke oplossingsrichtingen inventariseren, en met de wijk in gesprek. Via deze site, aankondigingen op NextDoor en ons wijkblad houden we je op de hoogte. Ook in de Buurtfabriek komt een publicatiebord waarop de ontwikkelingen te volgen zullen zijn.