Spouwmuur na-isoleren, of niet? Mythes ontkrachten…

foto van spouwmuurisolatie - afkomstig van http://www.isosun.nl

Hoe de Duurzame Huizenroute zijn vruchten afwerpt:

Afgelopen zaterdag was de eerste dag waarop we konden Gluren bij de Buren. En er is veel uitgewisseld. Zo ook bij ons, en wel over na-isoleren van de spouwmuur.

Eén van de bezoekers kwam met een goede tip: kijk eens naar het wetenschappelijk onderzoekover dit onderwerp. En wat blijkt: in 2015 is door betrouwbare partijen grondig onderzoek uitgevoerd.

Daarin lees je de volgende, heldere, conclusie:

Het aanbrengen van na-isolatie in spouwmuren is een maatregel die mits uitgevoerd met de nodige zorgvuldigheid tot uitstekende resultaten leidt.
De gevallen waarin toch iets mis gaat worden breed uitgemeten en doorverteld.

Het onderzoek naar spouwmuurisolatie werd uitgevoerd door TU Delft, faculteit bouwkunde en AaCee Bouwen en Milieu. Milieu Centraal was samen met RVO Nederland en het ministerie van Binnenlandse zaken de opdrachtgever van het onderzoek.

Belangrijkste tips:

  • Let op juiste voorwaarden in de offerte: de uitvoerder moet over een SKG-IKOB procescertificaat beschikken, en is bij voorkeur ook lid van VENIN.
    In de kwaliteitseisen is een degelijk vooronderzoek inbegrepen, maar het kan geen kwaad dit nog eens afzonderlijk in het aannemingscontract op te nemen.
    Uit dat vooronderzoek kunnen kosten voor “meerwerk” voortkomen als bijvoorbeeld specieresten enz. uit een spouw verwijderd moeten worden voordat de isolatie kan worden aangebracht.
  • Garantievoorwaarden en aansprakelijkheid: Check voor heldere garantievoorwaarden. Tegenwoordig is het gebruikelijk dat na uitvoering van het werk door een onafhankelijke partij een thermografische test wordt uitgevoerd (kan alleen bij koud weer), om aan te tonen dat de isolatie deugdelijk is uitgevoerd.

Wil je het onderzoek zelf bekijken (een leesbaar stuk, waarin verschillende ‘mythes’ worden ontkracht). Je vindt het op de site van Milieu Centraal