Hoe werkt het? – De warmtepomp

Variaties van de warmtepomp: de warmte kan uit verschillende bronnen komen (bron: https://warmtepomp-weetjes.nl/).

Een wonderlijk rendement

Het lijkt wel magie: een warmtepomp heeft een rendement van tussen de 400% en 600%!

Als je dat vertaalt naar energie: je stopt er 1 kW in, en er komt 4 tot 6 kW uit. Te mooi om waar te zijn.

En toch klopt het.

De energie die je er in stopt is elektrische energie (bij voorkeur opgewekt door zonnepanelen, of groene energie van je leverancier). En daarmee worden een paar pompen aangedreven (compressie, decompressie, etc.).

De warmte komt van bronnen buiten het huis: de lucht, of de bodem. Ook als het koud is.

Hoe dat werk, wordt op deze website helder uitgelegd., onder andere met een mooie animatie.

 

De beste oplossing voor ons?

Op dit site vindt je ook informatie over hoe je voor een bepaalde oplossing met warmtepompen kiest. Dat is namelijk geen eenvoudig verhaal, want hangt af van veel variabelen:

  • De warmtevraag van de woning. Die warmtevraag hangt af van de grootte van de woning, de kierdichtheid en isolatie. Een slecht geïsoleerd, tochtig huis, zal met een warmtepomp relatief weinig comfort en winst opleveren. Zoals deze Nefit installateur op zijn website zegt:

    Wij stellen dus nogal wat eisen aan de installatie van een warmtepomp en dat is niet voor niets, want een groot deel van de installaties functioneert teleurstellend slecht. Ook wij zijn helaas door schade en schande wijs geworden en willen zo voorkomen dat de warmtepomp voor zowel u als voor ons een teleurstelling wordt.

  • De gebruikers. Wat is de gezinssamenstelling en wat is hun gedrag? Tieners zijn notoire lang-douchers bijvoorbeeld, die zo je hele warmwatervoorraad wegdouchen. Een warmtepom-installatie (zonder bijverwarming met gas of elektra) kan daar niet snel genoeg op reageren.
  • Het afgiftesysteem. Een warmtepomp-installatie werkt het best met een boiler voor tapwater, vloerverwarming en lage-temperatuur-verwarming (LTV). Dat betekent bijvoorbeeld: vloerverwarming in woonkamer en badkamer, en grotere radiatoren in de overige vertrekken. LTV radiatoren zijn vaak groter/dikker, zodat ze met lagere temperaturen (< 45 °C) voldoende warmte kunnen afgeven; wist je dat LTV naast zuiniger, ook stukken comfortabeler is dan heet gestookte radiatoren?
  • Bron voor de warmte-energie. Dat kan bijvoorbeeld de buitenlucht zijn (tot 3 °C schijnt dat goed te werken) of de bodem (al dan niet grondwater). Afhankelijk van grondsoorten, aanwezigheid/diepte van grondwater, ruimte om je huis of op je dak moet zorgvuldig de juiste (combinatie) gevonden worden. De huidige stand van de techniek maakt dat je alleen plezier hebt van een warmtepomp in heel goed geïsoleerde huizen (zie de opmerking hierboven).

Elk huis is weer anders – maatwerk dus…

In het algemeen kan gesteld worden:

Een renovatieproject waarbinnen gekozen wordt voor verregaande isolatie in combinatie met lage temperatuurverwarming biedt de ideale omstandigheden voor de toepassing van de warmtepomp. Hierbinnen is nog de keuze te maken voor een ventilatiewarmtepomp in hybride opstelling of een standalone buitenlucht warmtepomp. Welke combinatie van woning, afgiftesysteem, warmtepomp en externe energiebron wordt gekozen blijkt sterk samen te hangen met welk renovatiedoel wordt nagestreefd.

Op de website waar dit artikel op gebaseerd is (let op: veel informatie!) kan je goede overwegingen vinden voor het kiezen van een bepaalde oplossing. Omdat ontwikkelingen in de technologie snel gaan, moet je wel altijd je ogen en oren openhouden voor de laatste inzichten. Tegelijkertijd moet je niet maar blijven wachten, omdat er morgen of volgende week mogelijk een betere oplossing zal zijn.

Houvast voor het maken van keuzes

In de verschillende werkgroepen delen we daarom kennis, ervaringen en inzichten over onze huizen, keuzes die we gemaakt hebben, waar we blij van worden, en waar we misschien wel spijt van hebben.

Op die manier werken we met Duurzaam Craneveer aan het krijgen van houvast voor het maken van keuzes voor onze huizen.