Een nieuwe kans: thermochemische opslag van energie

Dit weekend een nieuwe technologie op het spoor gekomen: thermochemische opslag van warmte. De aanleiding:

In de zomer opgewekte zonnewarmte zou je het liefst opslaan in een batterij zonder dat er enig verlies optreedt en die gebruiken om je huis in de winter te verwarmen.

Opslag van warmte betekent een belangrijke stap in het energieneutraal maken van woningen en het bevorderen van grootschalig gebruik van duurzame energie. En voor de consument een financiële meevaller, omdat verwarming nu eenmaal een grote kostenpost is. (Bron: TNO)

Een leverancier in de buurt participeert in dit project waar TNO de trekker van is. En dat lijkt veelbelovend:

‘We hebben een doorbraak bereikt door gebruik te maken van bepaalde zouten waarvan we de eigenschappen zodanig kunnen beïnvloeden dat ze geschikt zijn voor opslag van warmte. Dat is tot op heden nog geen enkele partij gelukt. We zijn hierin geslaagd dankzij samenwerking met universiteiten en kennisinstellingen in Nederland en andere Europese landen, grote industriële partners en enkele innovatieve mkb-bedrijven. Een Nederlands mkb-bedrijf heeft de batterij uiteindelijk gebouwd.’

Deze video geeft (na een algemeen praatje over ambities enzo) inzicht in het proces

Het gaat om nieuwe technologie waarbij warmte via een chemisch proces in zoutoplossingen wordt opgeslagen. Door het omkeren van dat proces kan je de warmte vervolgens weer onttrekken aan de zoutoplossing. De opslag vindt plaats in compacte tanks waarin je veel warmte kunt opslaan over langere tijd.

Als je de documentatie leest, duurt het nog een paar jaar voordat er productierijpe systemen op de markt zijn. Binnenkort gaan we eens aan tafel met deze leverancier om te luisteren naar zijn verhalen, en te horen wat de roadmap en kansen zijn.