Samen naar energieneutraal

DC Junior vindt het belangrijk dat volwassenen jonge mensen ondersteunen om in harmonie te leven met andere mensen en dieren op deze planeet en hen te helpen om zelf een gezonde “ecobalans” te vinden en te behouden.

Als deel van die taak, denken we dat een gezonde nieuwsgierigheid over en weerstand tegen onze huidige consumptiemaatschappij (als norm) en de gewoontes en gemakken van weinigen (ten koste van velen) vitaal is.

We denken dat we door jongeren bewuster te laten kijken naar onze huidige consumptiemaatschappij en leefwijze deze balans kunnen stimuleren.

We zien het als uitdaging om volwassenen en jongeren te interesseren voor diverse aspecten van duurzaamheid zoals productie en consumptie, energiestromen en duurzame interventies en innovaties.

Duurzame stellingen (affirmations) zijn:

 1. Ik weet waar mijn spullen vandaan komen.
 2. Ik weet waar mijn spullen naartoe gaan.
 3. Ik weet wat ik eet.
 4. Afval bestaat niet.
 5. Ik ben blij met wat ik heb.
 6. Ik voel me verbonden met mijn omgeving.
 7. Ik weet dat het anders kan.
 8. Ik weet dat we het samen doen.

Printbaar DC Junior Manifest

Mogelijke leerstof waarmee elk levensthema verbonden is:

 1. productie, materiaal, (bron) winning, arbeid, transport
 2. kringloop, verbranden, hergebruik, schadelijke stoffen
 3. landbouw, seizoengroenten en -fruit, pesticides en toevoegingen, dierenwelzijn
 4. concept van “cradle to cradle” en “zero waste”
 5. een leven vrij van het gevoel dat we meer of bepaalde producten moeten hebben of dat onze bezittingen ons geluk bepalen.
 6. zintuigen en veiligheid, verbinding met aarde, dier, plant, en mens
 7. niet tevreden zijn met de status quo. kritisch kijken en denken. anders met materiaal en processen omgaan.
 8. plezier in ervaringen delen, vragen aan elkaar stellen, onbevooroordeeld en open luisteren.

Elk van de thema’s kan uitgewerkt worden door kennis vergaren, dans, beeldende kunst, geluid, discussie en praktisch ervaringsonderzoek.

We nodigen je van harte uit om deze uitdaging op te pakken en deze thema’s met de jonge mensen in jouw leven uit te werken en contact met ons te zoeken over thema’s waarvan jij denkt dat we die gemiste hebben.

Top