Uitnodiging Buurtfabriek

Beste buurtbewoner,

Van de enquête over Onze Buurtfabriek (die onder meer in de vorige Craneveer te vinden was) hebben we maar liefst 115 ingevulde exemplaren teruggekregen.

We ontvingen overwegend positieve reacties en bijna een derde van de deelnemers heeft aangegeven inzetbaar te zijn als vrijwilliger. Bovenal zijn er een heleboel ideeën gekomen. Die willen we graag samen met u verder uitwerken.

We nodigen betrokkenen en geïnteresseerden uit om te komen brainstormen over de invulling van Onze Buurtfabriek. Ook willen we graag onze visie delen en aanscherpen en u bijpraten over de stand van zaken.

U bent van harte welkom op woensdag 26 september van 19.30 tot 21.30 uur in het SPA-gebouw op de Peter van Anrooylaan 1, met dank aan de tijdelijke bewoners die hun huis beschikbaar stellen.

Zelf meenemen:

  • een stoel
  • iets lekkers
  • koffie- of theekop

Wij zorgen voor koffie en thee.

Hartelijke groet,
De initiatiefgroep, Hannie, David, Imke, Frank en Jet

Ja, ik kom op 26 september

En ik neem een stoel en wat lekkers mee. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Top