Wat wil de wijk? Wat wil jij?

Een sneak preview van de interactieve Atlas van Arnhem, waarin we op wijkniveau veel informatie kunnen gaan documenteren.

De gemeente heeft de wijk gevraagd wat onze wijk als beste oplossing ziet voor ons toekomstig energiesysteem. Voor een goed plan is uw input nodig. Daarom een enquête over energietransitieplan en energiehuishouding.

Klimaatverandering en het terugschroeven van de gaskraan in Groningen gaan de manier waarop we koken, douchen en ons huis verwarmen sterk veranderen. Het is nodig om onze huizen daarop voor te bereiden; isoleren staat daarin centraal.

Wat wil de wijk?

Naar de enquête

Duurzaam Craneveer is een groep buurtbewoners die zich verdiept in hoe wij als wijk het beste op de veranderingen kunnen inspelen. We zijn hierover in gesprek met de gemeente, organiseren activiteiten voor wijkbewoners en werken aan een zonnepark bij het Openluchtmuseum.

De gemeente heeft Duurzaam Craneveer gevraagd om in een energietransitieplan op te schrijven wat onze wijk als beste oplossing ziet voor ons toekomstig energiesysteem. Naast maatregelen in huis zijn er namelijk ook veranderingen op wijkniveau nodig; een warmtenet, een buurtbatterij of andere technologie.Om een goed plan te kunnen schrijven is uw input hard nodig.

Wat wil jij?

Naar de enquête

Met deze enquête willen wij een beeld krijgen van de ‘energiehuishouding’ in deze wijk. Hoe is uw huis geïsoleerd? Heeft u plannen om binnenkort isolatiemaatregelen te nemen? Denkt u over zonnepanelen? Een warmtepomp?

Ook zijn we benieuwd hoe u tegen de energietransitie aankijkt en of u actiever betrokken wilt zijn bij het maken van dit energietransitieplan.

Fijn als u tijd maakt om de enquête in te vullen. Dat is van belang voor u én voor onze wijk.

NB: De gegevens worden anoniem verwerkt en NIET aan derden verstrekt.

NB. Op vrijdagavond 13 december bespreken we de enquêteresultaten tijdens een informatieavond in het wijkgebouw Craneveer. In januari en februari gaan we verder met u in gesprek tijdens interviews en huiskamergesprekken.