Worden Cranevelt en Alteveer aardgasvrij?

Een sneak preview van de interactieve Atlas van Arnhem, waarin we op wijkniveau veel informatie kunnen gaan documenteren.

Beste buurtbewoner,

Graag nodigen wij u uit om de enquête in te vullen via onderstaande knop.

Naar de enquête

Waarom deze enquête?

Klimaatverandering en het terugschroeven van de gaskraan in Groningen gaan de manier waarop we koken, douchen en ons huis verwarmen sterk veranderen. Het is nodig om onze huizen daarop voor te bereiden; isoleren staat daarin centraal. Naast maatregelen in huis zijn er ook veranderingen op wijkniveau nodig; een warmtenet, een buurtbatterij of andere technologie.

De gemeente heeft de wijk gevraagd wat onze wijk als beste oplossing ziet voor ons toekomstig energiesysteem. En om een goed plan te kunnen schrijven is uw input hard nodig.

Naar de enquête

Doel van deze enquête?

Met deze enquête willen wij een beeld krijgen van de ‘energiehuishouding’ in deze wijk. Hoe is uw huis geïsoleerd? Heeft u plannen om binnenkort isolatiemaatregelen te nemen? Denkt u over zonnepanelen? Een warmtepomp?

Ook zijn we benieuwd hoe u tegen de energietransitie aankijkt en of u actiever betrokken wilt zijn bij het maken van dit energietransitieplan.

Naar de enquête

Vervolg

Begin februari bespreken we de enquêteresultaten tijdens een informatieavond in ons wijkgebouw. In januari en februari gaan we graag verder met u in gesprek tijdens interviews en huiskamergesprekken.

Tegelijkertijd gaan we in gesprek met de bedrijven in en om de wijk. En we voeren een verkenning uit naar mogelijke energiesystemen voor de wijk. Door het jaar heen houden wij u op de hoogte en gaan wij graag met u in gesprek over onze bevindingen.

NB: De gegevens worden anoniem verwerkt en NIET aan derden verstrekt.