Onze wijk van het gas… Hoe?

In de komende 15 jaar moeten de meeste woningen in Nederland los komen van het aardgas. Hoe dat moet is voor veel huizen nog niet duidelijk. Duurzaam Craneveer gaat de komende twee jaar een transitieplan maken voor onze wijk. Dat doen we samen met de gemeente, en waar nodig ondersteund door experts. De Provincie én de gemeente ondersteunen de wijk financieel.

De energietransitie: aardgas de wijk uit

Hoeveel is 58% + 6% + 24%?

Als we naar het gemiddeld energieverbruik van een huishouden in Nederland kijken dan valt op dat de verwarming van de ruimte en het water veruit het grootste deel van je totale energieverbruik is. Wil je energie besparen dan valt hier een grote slag te maken. (bron: www.duurzaamthuis.nl)

We gebruiken aardgas voornamelijk voor de verwarming van onze huizen, warm water en natuurlijk voor het gasfornuis. Zonder aardgas hebben we andere warmtebronnen nodig. Koken kan elektrisch. Maar hoe zorgen we voor warmte in onze huizen?

Verschillende mogelijkheden

We gaan de wijk en met deskundigen de verschillende mogelijkheden verkennen en doorrekenen. We willen uiteindelijk kunnen kiezen voor de beste oplossingen voor onze wijk.

Moeten we alles met stroom op gaan vangen of is een warmtenet nodig? Hoe gaan we dat warmtenet dan voeden? Waar moet het komen te liggen en wat betekent dat voor iedereen? Of als alles met stroom moet, waar halen we al die stroom vandaan? Kunnen we zelf opwekken en opslaan? Wat kost het één of het ander? Hoe komt het eruit te zien? Hoe kunnen we zelf zo veel mogelijk de regie houden? En hoe organiseren we dat?

Samen

Heel veel vragen. En die vragen willen we samen met de wijk beantwoord krijgen. We zoeken naar een manier om iedereen die dat wil zo goed mogelijk betrokken en geïnformeerd te houden. We overwegen nu om een klankbordgroep of een buurtpanel op te zetten waar we periodiek vragen kunnen stellen en de voortgang kunnen bespreken.

Wil je op de hoogte blijven? Voorlopig hebben we de website, NextDoor, wijkavonden en de nieuwsbrief. De eerstvolgende keer dat we bij elkaar komen is op vrijdagavond 22 februari, vanaf 19:00 uur in het Wijkcentrum aan de Viottastraat. Check het evenement op NextDoor voor meer informatie.