22 november: Wijkavond over een zuinig en comfortabel huis

De zomer is voorbij, de verwarming moet weer worden opgestookt.
Tocht in huis? Het idee dat die gang toch koud blijft? Denk je dat het comfortabeler kan?

Op deze informatieavond gaan we in gesprek over:

 • Warmtehuishouding in jouw huis
 • De grote opgave voor onze wijk (Zonnepanelenveld, Buurtfabriek, etc.)

Programma

19:00 uur – Koffie, thee en informatiemarktje
19:30 uur – Start programma
21:30 uur – Napraten en informatiemarkt

In gesprek over warmtehuishouding

 • Over de thermografische scans/blower door test: adviezen, stappenplan en praktische informatie
 • Je cv-installatie goed inregelen – introductie door een expert; aanbod om je cv te laten tunen, én ervaringen van enkelen die het zelf hebben aangepakt
 • Aankondigingen over wat we het komend half jaar gaan doen (Appeltaartgesprekken, Warmtecamera en meer)
 • Ruimte voor vragen over jouw situatie

Wist je dat

 • … we in gesprek zijn met het Openluchtmuseum over het bouwen van een zonnepark boven hun parkeerplaats?
 • … de wijk voor onze Buurtfabriek in onderhandeling zijn met de gemeente om het pand op de hoek bij de scholen te gaan huren (voorheen SPA/SKAR)?
 • … we intussen een ‘Wijk van de Toekomst’ zijn? (zie www.wijkvandetoekomst.nu)
 • … het lokaal warmtenet tussen Rijnstate en Burgers Zoo onzeker is?
 • Duurzaam Craneveer Junior op weg is om een mooi project neer te zetten?

Op deze avond gaat de spot aan op deze initiatieven en ontwikkelingen, en hoor je meer!

Wanneer en Waar?

Wanneer: 22 november 2018, 19:00 uur
Waar: Wijkcentrum Craneveer, Viottastraat