Zonnepanelen nog steeds aantrekkelijk!

In 2020 komt er een nieuwe terugleversubsidie voor zonnepanelen. De regeling is de vervanger van de salderingsregeling. Voor iedereen die al zonnepanelen heeft, komt er een soepele overgangsregeling. Dit schreef Minister Wiebes bekend in zijn brief aan de Tweede Kamer van 15 juni. Later deze zomer worden de details bekend.

Wat we nu al weten:

  • Uitgangspunt van de subsidie is dat je de panelen terugverdient in ongeveer 7 jaar zijn.
  • Vanaf 202 krijg je subsidie voor elke teruggeleverde kilowatt
  • Als je nu al panelen hebt: er komt een soepele overgangsregeling
  • Het blijft aantrekkelijk om zelf je opgewekte energie te gebruiken: je betaald er geen belasting over.
  • Om energie terug te leveren heb je een slimme meter nodig.

Wiebes wil ook de ontwikkeling van energiecoöperaties op wijkniveau versnellen.