Burgers Zoo en Rijnstate aardgasvrij

Rijnstate en Burgers Zoo willen aardgasvrij worden

Mooi te zien hoe grote ondernemingen in onze wijk bezig zijn!

In dit artikel kan je meer lezen over de intentieverklaring die de dierentuin, het ziekenhuis, provincie, gemeente en wat andere partijen onlangs ondertekend hebben: ze gaan onderzoeken of een lokaal warmtenet een goede optie is, en hoe dat er dan uit zou moeten zien.

Goed te weten dat we vanuit Duurzaam Craneveer ook meepraten. Onze vragen op dit moment:

  • wat gaat het opleveren voor de wijk (aansluiting van appartementen en mogelijk woningen langs de Kluizeweg)?
  • hoe zit het met de duurzaamheid: een biomassacentrale heeft veel biomassa nodig. Is biomassa uit de dierentuin voldoende? Als dat niet zo is: hoe komt die biomassa bij de centrale (vervoersbewegingen)? Hoe zit het met de CO2 uitstoot van zo’n centrale?
  • hoe wordt de wijk betrokken bij het onderzoek en de besluitvorming?

Via de website, wijkblad Craneveer, NextDoor en onze Duurzaam Craneveer nieuwsbrief houden we je op de hoogte.