Warmtekansenkaart – winnen wij de hoofdprijs?

Toen ik de naam las, dacht ik eerst met de zoveelste loterij te maken te hebben, maar even verder lezen en je krijgt inzicht in de kansen in de regio Arnhem en Nijmegen (ja, je kunt inzoemen op onze wijk!)

De warmtekansenkaart is een mooi voorbeeld hoe verschillende organisaties aan het samenwerken zijn om analyses te doen en informatie te ontsluiten over kansen, keuzes, mogelijkheden en uitdagingen.

Wat kan je allemaal met de Warmtekansenkaart?

De belangrijkste kaartlagen (die je ‘aan’ en ‘uit’ kunt zetten van de Warmtekansenkaart

  • Disclaimer - dit is een kaart op basis van kengetallen

    Dit is een wat ruwe kaart. De website zelf zegt:

    Op termijn is de kaart verder te verbeteren met concretere kennis over het verbruik in de woningvoorraad van o.a. de woningcorporaties. Nu is het verbruik weergegeven op basis van kengetallen. Ook is de kaart uit te breiden met de investeringsmomenten van corporaties en gemeente. Op deze manier ontstaat een handzame atlas die voor particulieren en bedrijven goed valt te raadplegen. De provincie neemt de tool over en zal op termijn de gegevens openbaar maken.

Belangrijke warmtebronnen, (beoogde) warmtenetten

De kaart geeft in eerste instantie relevante infrastructuur weer zoals (potentiële) bronnen en netten. Hieronder vallen tracés van bestaande en beoogde warmtenetten, en de vervangingsopgave van het gasnet.

Warmte-eilanden, technisch geschikt voor warmtenetten

Kan jij met goede isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp over 15 jaar van het gas zijn? Misschien wel met hulp van een warmtenet…

De kaart geeft de kansrijke panden weer voor het warmtenet in verschillende categorieën. Als er voldoende massa is van zulke panden ontstaat een zogenaamd warmte-eiland. Binnen het warmte-eiland is het zinvol om naast het “laaghangend fruit” ook de overige gebouwen aan te sluiten. Naast gebouwen zijn ook bedrijventerreinen en glastuinbouw geïnventariseerd (waaronder NextGarden).

Kansrijk voor all electric

Naast collectieve warmte zijn ook de kansrijke panden voor all electric geïnventariseerd. Hiervoor is gekeken naar de eigendomssituatie, het gasverbruik en het gebouwtype. Ook in deze analyse worden clusters van kansrijke gebouwen zichtbaar.

Als je de verschillende lagen over elkaar heen legt, ontstaat er een overzicht van waar wat mogelijk is…