Werkgroep Nul op de Meter: eerste stappen leveren veel informatie op, én veel vragen

Fictief voorbeeld van het energieverbruik van een huis waarbij drie alternatieve scenario's zijn doorberekend

18 Mei was de tweede bijeenkomst van de werkgroep Nul op de Meter waarin één van de leden de doorrekening van zijn huis met ons doornam. Het betreft een Excel doorrekening (met hulp van een adviseur) waarin je de het energieverbruik in de huidige situatie én bij verschillende alternatieve scenario’s kan inschatten. Die verschillende scenario’s zijn bijvoorbeeld (welke scenario’s je kiest is afhankelijk van de mogelijkheden van je huis):

  1. Alles isoleren wat te isoleren is, mechanische ventilatie met warmteterugwinning (WTW)
  2. Scenario 1 plus: zonnepanelen en een zonnecollector (incl. zonneboiler) op het dak.
  3. Scenario 3 plus: warmtepomp in combinatie met lage temperatuurverwarming
  4. Scenario 4 plus: warmteopslag en helemaal los van het gas (alleen elektriciteit)

Het verhaal was inzichtelijk. Maar leverde tegelijk veel vragen op. Een belangrijke observatie deze avond: zoveel adviseurs, zoveel meningen. Tegelijkertijd gaan technische ontwikkelingen razendsnel. Dat zijn twee factoren die het voor ons leken lastig maakt om keuzes te maken.

Onze aanpak: we gaan door met het doormeten en bekijken van verschillende woningen (leden van de werkgroep). We kijken welke voorzieningen al toegepast zijn, én we gaan kijken bij het plushuis (levert meer energie dan het nodig heeft) in Ede.

We hopen daarmee een beter inzicht te krijgen over hoe je je keuzes voor jouw huis moet maken.

Bovendien gaan we in de loop van dit jaar alle verzamelde informatie gebruiken om met leveranciers en aannemers om tafel te gaan. We willen deze ondernemers (er zit een innovatieve energie- en milieutechnologiesector in de regio) uitdagen om de impasse te doorbreken voor koopwoningen: het is te duur en te ingewikkeld, voor de gemiddelde bewoner, om zijn of haar huis naar energieneutraal te brengen, van het gas los te koppelen, all the way…

Als jij ondernemers kent voor wie zo’n ontmoeting interessant is, laat het ons weten (aan David Berg)!